Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Email: drevsting@gmail.com | Tel.: +421 905 489 069, +421 55 685 57 87

Späť na všetky články

Väčšia hrúbka používaných zatepľovacích materiálov priniesla tzv. predsadenú montáž okien. Predsadená montáž oknaV článku prinášame pohľad na to ako sa vyhnúť najčastejším chýbám a ako si nechať okná namontovať správne.

 

Okno v priestore tepelnej izolácie

Keď sa na Slovensku začalo zatepľovať, mala v tom čase tepelná izolácia hrúbku päť centimetrov. Bolo to pred dvadsiatimi rokmi a nikto si nepomyslel, že za ďalšie dve dekády sa bude stavba obaľovať takmer trikrát silnejším izolantom. Áno, dnes je bežným zatepľovacím štandartom polystyrénová doska alebo minerálna alebo sklená vlna s hrúbkou 10 až 15 centimetrov. V prípade nízkoenergetických a pasívnych domov aj väčšia. Vyvstáva tak otázka, ako riešiť niektoré stavebné detaily v rámci masívneho zatepľovacieho systému, aby boli prijateľné tak vzhľadovo ako aj technicky a funkčne čo najlepšie spracované. Reč bude o oknách, umiestnených do roviny tepelnej izolácie.

Pri rekonštrukciách starších domov, zvlášť pri ich zatepľovaní, je najväčším úskalím osadenie okien. Úlohu hrá tak splnenie tepelne technických požiadaviek normy STN 73 0540 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov.), ako aj požiadavka na zachovanie optimálneho prechodu svetla do miestnosti, kde nadmerne zapustené okná zmenšujú presvetľovaciu plochu. Vonkajšie ostenie okien môže narásť na 30 až 40 cm, pri uvažovanej hrúbke izolantu 15 cm a osadení okna do jeho pôvodnej pozície. Pri novostavbách je záležitosť podstatne lepšia, pretože s polohou umiestnenia okien aj fasádnym izolantom sa počíta už v projekte. Napriek tomu je pri plánovaní stavby pre nízkoenergetický alebo pasívny štandart, kde sú silné izolácie podmienkou, nutné riešiť ako situovať okno, aby bol zachovaný jeho prirodzený vzhľad v konečnej fasáde. V rámci súčasných dostupných technológií sa nejedná o žiadne nóvum, pretože už niekoľko rokov sa používa metóda „vykonzolovania okna pred nosné murivo“. Tým sa dosiahne tak tepelne technický, ako aj estetický zámer. S funkčnosťou a trvanlivosťou to však môže byť horšie a to z dôvodu najrôznejších narýchlo vymyslených riešení, ktoré sú síce lacné, ale sporadicky funkčné a mnoho krát neoverené a teda aj potenciálne nebezpečné.

Držme sa preverených systémov

Umiestnenie okna do tepelnej izolácie sa dnes môže javiť ako rutina, napriek tomu je dôležité nepodceňovať technické riešenie samotného vykonzolovania, zvlášť pokiaľ sa predsadzujú veľké okenné zostavy s vysokou hmotnosťou. Otestované systémy na predsadenú montáž okien a dverí spravidla garantujú únosnosť, vzduchovú nepriezvučnosť, minimálne tepelné mosty a dlhú životnosť. Takých systémov je však na slovenskom trhu veľmi málo. Z pohľadu aplikačnej jednoduchosti a variability je k dispozícii len jeden systém predsadenej montáže od nemeckého výrobcu tremco illbruck, ktorý bol podrobený množstvu vykonaných záťažových testov v inštitúte IFT Rosenheim.

V jednoduchosti je krása

Pôvab celého systému spočíva v jeho jednoduchosti a funguje v podstate ako stavebnica. Skladá sa z kompozitných nosných profilov rôznych veľkostí, ktoré zodpovedajú šírke plánovaného vyloženia okna do fasády. Užívateľ si môže vybrať vyloženie od 35 mm až po 200 mm. Nosné profily sú vyrobené z kompozitu, ktorý je na stavbe veľmi dobre opracovateľný bežne dostupnými prostriedkami, ako sú ručná píla a AKU skrutkovač. Ako protikus je ku všetkým profilom dodávaný zatepľovací profil z šedého polystyrénu s veľmi nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti. Nosný aj zatepľovací profil sa k sebe jednoducho prilepia systémovým lepidlom.

Z nosných a zatepľovacích profilov sa vytvorí na vonkajšom líci obvodového muriva „slepý rám“, ktorý vlastne tvorí nový otvor pre okno. Hlavnou výhodou systému illbruck je, že sa nosné profily lepia na murivo a len dodatočne kotvia. Tým dochádza k prenosu celkového zaťaženia od okna na výrazne väčšiu plochu, v porovnaní s tým, ak by bol systém ukotvený výhradne mechanicky. Vďaka tomuto postupu je možné pripustiť aj zaťaženie profilu hmotnosťou až 900 kg na bežný meter dĺžky profilu (pokiaľ je podkladom betón), bez rizika jeho vyštiepenia na okraji. Lepenie sa vykonáva špeciálnym lepidlom, ktoré bolo na tento účel vyvinuté a otestované. Garantovaná adhézia lepených profilov na murivo je možná len pri dodržaní celého technologického postupu, čo zahrňuje aj impregnáciu všetkých podkladových lepených plôch určeným roztokom. Keďže lepidlo netuhne okamžite, je potrebné profily mechanicky ukotviť. Kotvy tak prenášajú všetky vznikajúce zaťaženia do doby úplného vytvrdnutia lepidla, ktoré nastáva po 24 hodinách.

Presnosť a precíznosť

Celá predsadená zostava (slepý rám) je po aplikácii na murivo geometricky presná a vlastné osadenie, utesnenie a ukotvenie okna, je tak následne úplne bezproblémové, rýchle a jednoduché. Na tento účel slúžia ďalšie moderné materiály, napríklad komprimačná páska illmod Trio+. K dispozícii sú samozrejme aj lacnejšie, aj keď o niečo pracnejšie, varianty inštalácie okna. Typickou cestou je použitie elastickej PUR peny ako tepelného izolantu a okenných fólií, ktoré zabezpečujú vonkajšiu hydroizoláciu a vnútornú parozábranu.

Systémy na predsadenú montáž sa stále viac uplatňujú aj v bežnej výstavbe a význam vykonzolovania okna do priestoru tepelného izolantu bude naďalej stúpať v súlade s trendom dosiahnutia domov s takmer nulovou spotrebou energie. Možno aj preto sme svedkami najrôznejších kreatívnych riešení, ktoré sa snažia nahradiť niektoré z overených a sériovo vyrábaných systémov. Príkladom sú rôzne plechové uholníky, drevené hranoly a kastlíky z OSB dosiek, ku ktorým je nerozumne dotiahnutý fasádny izolant. Nikto však negarantuje ani trvanlivosť, ani maximálne zaťaženie takýchto prvkov, nehovoriac o tepelne technických parametroch. Otázkou potom je, či také riešenia, aj keď určite lacné, majú vôbec nejaký význam.