Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Email: drevsting@gmail.com | Tel.: +421 905 489 069, +421 55 685 57 87

Služby

Naša spoločnosť Vám ponúka tieto služby :
Konzultácie a poradenstvo – našim zákazníkom ponúkame bezplatné poradenstvo v oblasti výberu typu okna a dverí, použitých materiálov a doplnkov.
Kalkulácia ceny – na požiadanie bezplatne vypracujeme podrobnú cenovú ponuku s položkovitým rozpočtom ponúkaných výrobkov a prác, prípadne Vám na základe aktuálne prebiehajúcej akcie ponúkneme zvýhodnenú cenu na naše výrobky.
Zameranie – pri zameraní otvorov na stavbe určíme výrobné rozmery výrobkov a po dohode so zákazníkom stanovíme otváravosť, tvar a osadenie okien a dverí. Po odbornom zameraní stavebných otvorov našimi pracovníkmi preberáme plnú zodpovednosť za rozmery dodaných výrobkov. Táto služba je po objednaní výrobkov bezplatná.
Vyhotovenie výrobkov – vyrobíme okná a dvere podľa požiadaviek zákazníka. Dodacia lehota sa v závislosti od typu výrobku pohybuje od 4-8 týždňov.
Doprava - objednané výrobky dopravíme na miesto stavby.
Demontáž - demontujeme staré výplne, zabezpečíme ich odvoz a likvidáciu.
Montáž – naše výrobky Vám namontujú zaškolení pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami pri použití najkvalitnejších montážnych materiálov a predpísaných technologických postupov.
Stavebné vysprávky – zabezpečíme všetky murárske práce spojené s úpravou ostení po montáži výrobkov.
Záručný a pozáručný servis - poskytujeme na všetky dodané výrobky a práce pri dodržaní záručných podmienok uvedených v záručnom liste a návode na použitie, ktoré zákazník obdrží po ukončení prác a dodávok.

                                                           

 

 

Čo by malo spĺňať kvalitné okno
1. Musí zabezpečiť dobrý výhľad von a dostatočne a rovnomerne presvetliť interiér. To sa dá dosiahnuť dostatočnou plochou zasklenia, ktorá by mala byť minimálne 10 % z plochy miestnosti.
2. Malo by šetriť energiou, ktorá je potrebná na vykurovanie tým, že bude mať dostatočné tepelnotechnické vlastnosti zasklenia aj okenného rámu. Podmienku STN spĺňajú drevené okná hrubé 68 mm so zasklením s Ug = 1,1 W/(m2 . K). V súčasnosti je však lepšie investovať do hrubších drevených okien (aspoň s hrúbkou 78 mm) s izolačným trojsklom 
(Ug ≤ 0,8 W/(m2 . K)), a to pre narastajúce ceny energií. 
3. Malo by obmedzovať nadmerné tepelné zisky v letnom období. Na to slúžia doplnkové konštrukcie pre okná: rolety, žalúzie, okenice atď. 
4. Oknami sa musí dosiahnuť minimálna hygienická podmienka výmeny vzduchu v miestnosti, čo je polovica objemu miestnosti za hodinu. 
5. Okno musí zabrániť prieniku vody do miestnosti, a to viacerými tesneniami v konštrukcii okenného krídla a rámu a ich dostatočným dotlačením po celom obvode okna (pomocou celoobvodových kovaní). 
6. Manipulácia s okenným krídlom musí byť spoľahlivá a bezpečná. Túto požiadavku dnes už spĺňajú všetky dodávané kovania. 
7. Okno musí zabraňovať nadmernému hluku doliehajúcemu z exteriéru do vnútorných priestorov budovy. 
8. Musí zabrániť vlámaniu, napr. aj použitím bezpečnostných skiel. Na druhej strane však musí umožniť prípadný únik z budovy, napr. pred požiarom. 
9. Udržiavanie okna by malo byť bezproblémové – jednoduchý spôsob premazania závesov, údržby povrchovej úpravy a umývania skiel.
10. Podmienkou je dlhá životnosť (aspoň taká, ako je životnosť budovy – pri pravidelnom udržiavaní), neškodná a ekonomická recyklácia a likvidácia.

 

Montáž okien
Montáž určuje kvalitu používania a funkčnosti okna zabudovaného do stavby. Ide o postupy a materiály používané pri spájaní okna so stavbou a pri jeho následnom dokončení.                                                                                                                                        

 Podmienky ovplyvňujúce kvalitné osadenie okna sú:

 - umiestnenie okna v správnej polohe v stene                                             

 - ukotvenie okna vo zvislej polohe

 - dostatočný počet uchytávacích prvkov

 - dostatočné vyplnenie škáry 

 - správne osadenie a ukončenie parapetných dosiek

 - kvalitné ukončenie ostenia

 

Kľúčová vlastnosť dnešných okien, pre ktorú si ich pravdepodobne obstarávate, je ich dokonalá tesnosť. V ponuke máme inštaláciu okien polyuretánovou montážnou penou alebo sofistikovanejším riešením v podobe impregnovaných komprimačných pások. Použitie konkrétneho tesniaceho systému závisí od viacerých faktorov, a to od pretvorenia a pohybov samotnej pripojovacej škáry, zmeny dĺžky (rozmerov rámových profilov), vnútornej teploty a vlhkosti v miestnosti a pod.