Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Email: drevsting@gmail.com | Tel.: +421 905 489 069, +421 55 685 57 87

Zasklenie

Zasklenie otvorových konštrukcií (okná, dvere…) – vzhľadom na veľkú časť plochy otvoru,ktorú tvorí – v najväčšej miere ovplyvňuje ich vlastnosti. Zasklenie, ako jediná stavebná konštrukcia, vplýva na energetickú bilanciu stavby negatívne (tepelné straty), no zároveň aj pozitívne (tepelné zisky). Pri projektovaní stavby preto je vo veľkej miere potrebné pozerať a zhodnotiť najmä možné tepelné zisky otvorových konštrukcií.

Zasklenie má teda podstatný vplyv na celkové termoizolačné vlastnosti a preto naše výrobky osadzujeme kvalitným izolačným dvojsklom a trojsklom zn. GLASKO

Izolačné skla sa skladajú z dvoch alebo troch tabuli skla ktorých vzdialenosť je vymedzená rôzne širokými dištančnímy profilmi. Tieto profily sú plnené vysúšacim prostriedkom ktorý zabraňuje vzniku vlhkosti a kondenzácii vodných par. Spojenie skiel je dosiahnuté organickým trvale plastickým tmelom, ktorí zabraňuje prenikaniu vlhkosti do dutín. Vonkajší okraj izolačného skla je utesnení trvalo pružným tmelom s výbornými fyzikalne-mechanickými vlastnosťami. Dôležitými veličinami u izolačných skiel je súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2.K a celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do miestnosti. Kombinácia skladby skiel dovoľuje zvýrazňovať prednosti rôznych typov skla, ale aj usmerňovať vplyv slnečného spektra a vyhovieť rôznym funkčným vlastnostiam. Takto produkované izolačne skla v kombinácii s rôznymi špeciálnymi sklami rozdeľujeme do nasledujúcich skupín:

                                                       

Tepelnoizolačné sklo     Zvukovoizolačné sklo        Bezpečnostné sklo         Sklo s protislnečnou  ochranou

 

Najpoužívanejšie sú termoizolačné dvojsklá  s koeficientom prestupu tepla U=1,1 W/m2K a špeciálnym rámikom – dištančný profil z ušľachtilých teplo nevodivých materiálov tzv. teplý okraj „WARM EDGE“ izolačného skla zvýšuje teplotu tvorby kondenzátu na spodnom okraji izolačného skla, ktorý eliminuje tepelný most a tým zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti skla i celého výrobku. Pri termoizolačnom trojskle je koeficient prestupu tepla Ug=0,7 - 0,5 W/m2K + teplý okraj WARM EDGE

.

 

Prečo sklo s tepelnoizolačnými vlastnosťami?

Sklom uniká vždy určité množstvo tepla z vykurovaných miestností. Ani u iných materiálov to nie je inak. Otázka je: koľko tepla musí uniknúť alebo koľko tepla sa môže stratiť?Na horeuvedenú otázku môžeme odpovedať: menej ako polovica oproti tradičným sklám.V posledných rokoch prešiel vývoj tepelnoizolačných skiel veľmi rýchlym rozvojom a emisivita en týchto skiel sa dostala na hodnotu 0,01.Nová generácia tepelnoizolačných skiel udržuje v dome teplo. Čo to znamená pre Vás? Výrazné zníženie nákladov na vykurovanie a prostredie Vašeho bytu bude bez chladných zón. Znamená to však tiež mimoriadne veľké úspory energie, spojenej so znížením emisie plynov vzniknutých pri spaľovaní – oxidu uhličitého a siričitého. Podobný účinok, ako má katalyzátor v aute, má tepelnoizolačné sklo v dome: citeľne zlepšuje životné prostredie.Tepelnoizolačné sklá ochraňujú a šetria životné prostredie, šetria náklady na vykurovanie a zaisťujú príjemné prostredie bytu.

Moderné izolačné sklá novej generácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami sú zložené z dvoch prvotriednych tabúľ skla float, z ktorých jedna má na vnútornej strane nanesenú tenkú vrstvu úšľachtilého kovu. Táto vrstva len nepatrne mení čírosť a priehľadnosť skla.Avšak badateľný je efekt tejto vrstvy: takmer úplne odráža tepelné žiarenie, ktoré chce uniknúť z budovy a vracia ho späť do interiéru. Priestor medzi dvomi tabuľami je vyplnený suchým vzduchom alebo inertným plynom, ktorý naviac zamedzuje molekulárnej výmene tepla.Vďaka tomu dosahuje izolačné sklo  taký tepelnoizolačný účinok ako tridsaťcentimetrová tehlová stena– priehľadnosť skla pritom zostáva plne zachovaná.

Izolačné sklo udržuje v miestnosti a v budove teplo, ktoré vzniká kúrením. Táto funkcia skla, jehotepelnoizolačná vlastnosť, je charakterizovaná tzv. hodnotou U [W/m2.K]: čím nižšia je táto hodnota,tým menšia je tepelná strata. Hodnota U je najdôležitejšou charakteristikou izolačného skla. Staršie typy izolačných skieldosahovali v najlepšom prípade hodnôt U 3,0 W/m2.K, jednoduché zasklenie dokonca len 5,8 W/m2.K.Výrobky  majú naproti tomu hodnoty, ktoré sa pohybujú v rozpätí od 1,4 W/m2.K do 1,0 W/m2.K. Tepelná strata je polovičná ako v prípade tradičných izolačných skiel.Kvalitné izolačné sklo využíva tiež slnečnú energiu. Túto vlastnosť skla charakterizuje tzv. hodnota g: čím vyššia je táto hodnota,tým vyššie je využitie slnečného tepla.Príliš vysoká hodnota g má však svoje nevýhody: energetický zisk dosiahnutý slnečným žiarením znamená ohrievanie. Zvlášť v lete je preto výhodnejšia menšia hodnota g, zatiaľ čo v tmavých jesenných a zimných mesiacoch sa zákazník častejšie rozhoduje pre sklo s hodnotou g väčšou.

Pri vývoji SGG CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® sme vzali i toto do úvahy. Vynikajúce hodnoty U a vyvážené hodnoty g znamenajú priaznivú tepelnú bilanciu. Napokon: hodnota g nemá nič spoločné s priepustnosťou svetla – tá je u výrobkov SGG CLIMAPLUS® / SGG CLIMATOP® sčasti dokonca väčšia ako u porovnateľných skiel!Výhody pre Vás a životné prostredie

A čo máte z toho Vy?

 •  Znížite svoje náklady na vykurovanie: pretože tam, kde sa stráca tak málo tepla, tam 

sa tiež musí menej kúriť. Použitím termoizolačných skiel 

ušetríte peniaze za kúrenie – peniaze, ktoré môžete použiť lepšie.

 •  Medzi vašimi štyrmi stenami sa budete cítiť lepšie: i v bezprostrednej blízkosti 

okien bude teraz teplo. Nepríjemné sálanie chladu zo skiel, ktoré človek najviac 

pociťoval v zime, sa úplne stratí. Súčasne sa Váš byt zväčší tým, že budete môcť 

využívať i miesto pri oknách.

 •  Investujte do budúcnosti: hoci sú investičné náklady na SGG CLIMAPLUS®/ SGG 

CLIMATOP® väčšie, ako na tradičné izolačné sklá, po niekoľkých málo rokoch sa 

Vám tieto zvýšené náklady vrátia znížením nákladov na vykurovanie.

 •  Nezaťažujte životné prostredie: každá tona paliva, ktorá sa nemusí spáliť, znamená 

menej škodlivín a menšie znečistenie životného prostredia. So sklom SGG 

CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® prispejete k odstráneniu škôd na životnom 

prostredí.

Výhody na prvý pohľad:

 •  udržuje teplo, chráni pred chladom,
 •  využíva slnečnú energiu, ale nie nadmerne,
 •  znižuje náklady na vykurovanie,
 •  šetrí životné prostredie,
 •  vytvára príjemné prostredie v miestnosti,
 •  neobmedzene prepúšťa svetlo,
 • je farebne takmer neutrálne,
 • zaručuje najvyššiu kvalitu spracovania a životnosti.

 • fotka
 • fotka