Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Email: drevsting@gmail.com | Tel.: +421 905 489 069, +421 55 685 57 87

Zasklenie

Zasklenie otvorových konštrukcií (okná, dvere…) – vzhľadom na veľkú časť plochy otvoru, ktorú tvorí – v najväčšej miere ovplyvňuje ich vlastnosti. Zasklenie, ako jediná stavebná konštrukcia, vplýva na energetickú bilanciu stavby negatívne (tepelné straty), no zároveň aj pozitívne (tepelné zisky). Pri projektovaní stavby preto je vo veľkej miere potrebné pozerať a zhodnotiť najmä možné tepelné zisky otvorových konštrukcií.

Zasklenie má teda podstatný vplyv na celkové termoizolačné vlastnosti a preto naše výrobky osadzujeme kvalitným izolačným dvojsklom a trojsklom zn. NITRASKLO. Najpoužívanejšie sú termoizolačné dvojsklá CLIMAPLUS ULTRA N s koeficientom prestupu tepla U=1,0 W/m2K a špeciálnym rámikom – dištančný profil z ušľachtilých teplo nevodivých materiálov tzv. teplý okraj „WARM EDGE“ izolačného skla zvýšuje teplotu tvorby kondenzátu na spodnom okraji izolačného skla, ktorý eliminuje tepelný most a tým zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti skla i celého výrobku. Pri termoizolačnom trojskle je koeficient prestupu tepla Ug=0,7 W/m2K + teplý okraj WARM EDGE.

Ďalej ponúkame ornamentové, zvukovoizolačné, bezpečnostné izolačné sklá a sklá s protislnečnou ochranou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo sklo s tepelnoizolačnými vlastnosťami?
Sklom uniká vždy určité množstvo tepla z vykurovaných miestností. Ani u iných materiálov to nie je inak. Otázka je: koľko tepla musí uniknúť alebo koľko tepla sa môže stratiť?
Na horeuvedenú otázku môžeme odpovedať: menej ako polovica oproti tradičným sklám.
V posledných rokoch prešiel vývoj tepelnoizolačných skiel veľmi rýchlym rozvojom a emisivita en týchto skiel sa dostala na hodnotu 0,01.
Nová generácia tepelnoizolačných skiel udržuje v dome teplo. Čo to znamená pre Vás? Výrazné zníženie nákladov na vykurovanie a prostredie Vašeho bytu bude bez chladných zón. Znamená to však tiež mimoriadne veľké úspory energie, spojenej so znížením emisie plynov vzniknutých pri spaľovaní – oxidu uhličitého a siričitého. Podobný účinok, ako má katalyzátor v aute, má tepelnoizolačné sklo v dome: citeľne zlepšuje životné prostredie.
Tepelnoizolačné sklá ochraňujú a šetria životné prostredie, šetria náklady na vykurovanie a zaisťujú príjemné prostredie bytu.

SGG CLIMAPLUS® ULTRA N, SGG CLIMAPLUS® ONE a SGG CLIMAPLUS® RELAX sú moderné izolačné sklá novej generácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Sú zložené z dvoch prvotriednych tabúľ skla float, z ktorých jedna má na vnútornej strane nanesenú tenkú vrstvu úšľachtilého kovu. Táto vrstva len nepatrne mení čírosť a priehľadnosť skla.

Avšak badateľný je efekt tejto vrstvy: takmer úplne odráža tepelné žiarenie, ktoré chce uniknúť z budovy a vracia ho späť do interiéru. Priestor medzi dvomi tabuľami je vyplnený suchým vzduchom alebo inertným plynom, ktorý naviac zamedzuje molekulárnej výmene tepla.

Vďaka tomu dosahuje izolačné sklo SGG CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® taký tepelnoizolačný účinok ako tridsaťcentimetrová tehlová stena – priehľadnosť skla pritom zostáva plne zachovaná.

Ako fungujeSGG CLIMAPLUS® ULTRA N, SGG CLIMATOP® ULTRA N?

SGG CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® udržuje v miestnosti a v budove teplo, ktoré vzniká kúrením. Táto funkcia skla, jeho tepelnoizolačná vlastnosť, je charakterizovaná tzv. hodnotou U [W/m2.K]: čím nižšia je táto hodnota, tým menšia je tepelná strata. Hodnota U je najdôležitejšou charakteristikou izolačného skla. Staršie typy izolačných skiel dosahovali v najlepšom prípade hodnôt U 3,0 W/m2.K, jednoduché zasklenie dokonca len 5,8 W/m2.K.

Výrobky SGG CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® majú naproti tomu hodnoty, ktoré sa pohybujú v rozpätí od 1,4 W/m2.K do 1,0 W/m2.K. Tepelná strata je polovičná ako v prípade tradičných izolačných skiel.

Špičkové výrobky: SGG CLIMATOP®ONE, SGG CLIMATOP®MAX, SGG CLIMATOP®LUX dosahujú dokonca hodnoty až 0,4 W/m2.K a tak vyhovuje najvyšším nárokom na tepelnú izoláciu. SGG CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® využíva tiež slnečnú energiu. Túto vlastnosť skla charakterizuje tzv. hodnota g: čím vyššia je táto hodnota, tým vyššie je využitie slnečného tepla.
Príliš vysoká hodnota g má však svoje nevýhody: energetický zisk dosiahnutý slnečným žiarením znamená ohrievanie. Zvlášť v lete je preto výhodnejšia menšia hodnota g, zatiaľ čo v tmavých jesenných a zimných mesiacoch sa zákazník častejšie rozhoduje pre sklo s hodnotou g väčšou.

Pri vývoji SGG CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® sme vzali i toto do úvahy. Vynikajúce hodnoty U a vyvážené hodnoty g znamenajú priaznivú tepelnú bilanciu. Napokon: hodnota g nemá nič spoločné s priepustnosťou svetla – tá je u výrobkov SGG CLIMAPLUS® / SGG CLIMATOP® sčasti dokonca väčšia ako u porovnateľných skiel!

Výhody pre Vás a životné prostredie
A čo máte z toho Vy?

 • Znížite svoje náklady na vykurovanie: pretože tam, kde sa stráca tak málo tepla, tam sa tiež musí menej kúriť. Použitím skiel SGG CLIMAPLUS® / SGG CLIMATOP® ušetríte peniaze za kúrenie – peniaze, ktoré môžete použiť lepšie.
 • Medzi vašimi štyrmi stenami sa budete cítiť lepšie: i v bezprostrednej blízkosti okien bude teraz teplo. Nepríjemné sálanie chladu zo skiel, ktoré človek najviac pociťoval v zime, sa úplne stratí. Súčasne sa Váš byt zväčší tým, že budete môcť využívať i miesto pri oknách.
 • Investujte do budúcnosti: hoci sú investičné náklady na SGG CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® väčšie, ako na tradičné izolačné sklá, po niekoľkých málo rokoch sa Vám tieto zvýšené náklady vrátia znížením nákladov na vykurovanie.
 • Nezaťažujte životné prostredie: každá tona paliva, ktorá sa nemusí spáliť, znamená menej škodlivín a menšie znečistenie životného prostredia. So sklom SGG CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® prispejete k odstráneniu škôd na životnom prostredí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody na prvý pohľad:

 • udržuje teplo, chráni pred chladom,
 • využíva slnečnú energiu, ale nie nadmerne,
 • znižuje náklady na vykurovanie,
 • šetrí životné prostredie,
 • vytvára príjemné prostredie v miestnosti,
 • neobmedzene prepúšťa svetlo,
 • je farebne takmer neutrálne,
 • zaručuje najvyššiu kvalitu spracovania a životnosti.

Typy izolačných dvojskiel:

Bezpečnostné sklo

 

 

 

 

 

 

 

S 8mm mriežkou

 

 

 

 

 

 

 

S 26mm mriežkou

 

 

 

 

 

 

 

S lepenou mriežkou

 

 

 

 

 

 

 

S drôtosklom

 • fotka